DE: Gemeinsam für gute Betreuung

Mittel-Osteuropäische BetreuerInnen in der Schweiz

Wir sind Frauen und Männer aus Mittel-Osteuropa, die in der Schweiz in der Betreuung arbeiten. Wir arbeiten in der Privat-Spitex oder in der 24-Stunden-Betreuung. Viele von uns sind schon lange in der Schweiz, einige sind erst gerade gekommen, andere kommen und gehen. Wir mögen unsere Arbeit und das Wichtigste für uns ist die Gesundheit unserer KlientInnen und PatientInnen. Deshalb sind wir und mehrere hundert KollegInnen in der Unia organisiert - denn wir wissen: Gute Pflege und Betreuung brauchen gute Arbeitsbedingungen. Deshalb treffen wir uns regelmässig in Lugano und in Zürich. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. Mehr Informationen (Deutsch)

IT: Insieme per buone cure (e assistenza)

Badanti dell’Europa centro-orientale in Svizzera

Siamo donne e uomini provenienti dall’Europa centro-orientale e lavoriamo in Svizzera nel ramo dell’assistenza. Siamo attivi nei servizi privati di assistenza e cura a domicilio o nell’assistenza 24 ore su 24. Molti di noi sono in Svizzera da tempo, alcuni sono appena arrivati e altri vanno e vengono. Amiamo il nostro lavoro e attribuiamo la massima importanza alla salute dei nostri clienti e pazienti. Ecco perché insieme ad altre centinaia di colleghe e colleghi siamo iscritti a Unia. Sappiamo che cure e assistenza di qualità richiedono buone condizioni di lavoro e possiamo garantirle solo insieme: insieme a Unia, insieme ai nostri clienti e pazienti e insieme alle nostre colleghe e i nostri colleghi. Proprio per questo il nostro gruppo si chiama Insieme per buone cuore. Ci incontriamo a intervalli regolari a Lugano e a Zurigo. Contattaci! Ulteriori informazioni (Italiano)

EN: Together for good care work

Carers from Central Eastern Europe in Switzerland

We are men and women from Central Eastern Europe, who have been living and working in Switzerland as carers in private care companies (Spitex) and live- in care. Many of us have been here for a long time and others have just arrived here, and some of us come and go to do this job in Switzerland. The health of our patients and clients is extremely important to us and we get a lot of enjoyment from care work. That is why we and other hundreds of our colleagues got organised in Unia as we all know that better working conditions are necessary for good care. You cannot have the once without the other. We work together with Unia, our fellow carers and colleagues, and also our clients to achieve better working conditions. That is why we decided to call this group Together for good care. We meet regularly in Lugano and in Zurich. We are looking forward to hearing from you. More Info here (English)

PL: Razem dla dobrej Opieki

Opiekunowie i opiekunki z Europy Środkowo- Wschodniej w Szwajcarii

Jesteśmy kobietami i mężczyznami z Europy Środkowo- Wschodniej pracującymi w opiece w Szwajcarii. Pracujemy w prywatnych firmach opiekuńczych (Spitex) lub w opiece 24- godzinnej. Wiele z nas przebywa w Szwajcarii już od dłuższego czasu, niektórzy przyjechali niedawno, a są również tacy, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii czasowo. Lubimy naszą pracę, w której najważniejsze dla nas jest zdrowie naszych pacjentów. Z tego powodu wspólnie z innymi setkami opiekunek i opiekunów zorganizowaliśmy się w związku zawodowym Unia. Wiemy bowiem że dobra opieka wymaga dobrych warunków pracy. Dobra (godna) praca i dobra opieka muszą występować wspólnie. Razem z Unią, razem z naszymi pacjentami oraz kolegami i koleżankami dążymy do zapewnienia godnej pracy w opiece i tym samym dobrej opieki. Dlatego nasza grupa nazywa się Razem dla dobrej Opieki. Spotykamy się regularnie w Lugano i Zurychu. Czekamy na twój kontakt. Więcej informacji tutaj (Polski)

HU: Együtt a jó ellátásért és gondozásért

Közép-kelet-európai gondozók és ápolók Svájcban

Mi közép-kelet-európai nők és férfiak vagyunk, akik Svájcban dolgozunk magán gondozó cégeknél (Spitex)  vagy 24 órás ellátást biztosítunk betegeink otthonában. Sokan közülünk már régóta Svájcban élnek, néhányan még csak most jöttünk, mások jönnek és mennek. Szeretjük a munkánkat, a legfontosabbak számunkra a betegeink és az ügyfeleink. Ezért szerveződtünk mi és még több száz kollégánk az Unia Szakszervezettel , mert mindannyian tudjuk, hogy a legjobb ellátás támogatásához jó munkakörülmények szükségesek. Ezért rendszeresen találkozunk Luganoban és Zürichben. Bízunk benne, hogy mielőbb felveszed velünk a kapcsolatot. További információk (magyar)

SK: Spolu pre dobrú starostlivosť

Opatrovateľom z východo strednej Európy vo Švajčiarsku

Sme muži a ženy z východnej a strednej Európy, ktorí žijú a pracujú vo Švajčiarsku  ako opatrovatelia pre súkromné opatrovateľské spoločnosti (Spitex) a 24 hodinovú starostlivosť. Veľa z nás je tu už dlho, iní ešte len prichádzajú a niektorí prichádzajú a odchádzajú robiť túto prácu vo Švajčiarsku. Zdravie našich ich pacientov a klientov je pre nás veľmi dôležité a máme z tejto práce veľký pôžitok. To je to prečo sme sa my a stovky iných našich spolupracovníkov zorganizovali a zjednotili do únie, a tiež pretože vieme, že lepšie pracovné podmienky sú pre dobrú starostlivosť nevyhnutné. Nemôže byť jedno bez druhého. Spolupracujeme s úniou, našimi kolegami opatrovateľmi a spolupracovníkmi ako aj z klientami, aby sme dosiali lepšie pracovné podmienky. Preto sme sa rozhodli založiť túto skupinu Spolu Pre Dobrú Starostlivosť. Stretávame sa pravidelne v Lugane a Zurichu. Tešíme sa na Vašu korešpondenciu. Viac info